Merete er dramapedagog og blir ofte benyttet av Den kulturelle skolesekken

DRAMAPEDAGOGEN Merete Haslund har deltatt i flere populære konsepter for Den kulturelle skolesekken i Aust-Agder.

Hundrevis av skoleelever kjenner etter hvert oppsetningene:

I «Barndommens rike med Gabriell Scott» ble nominert til Gullsekken i 2011.

Barnelitteratur på nye veier er et prosjekt som inviterer lokale utøvere til å utvikle forestillinger som senere skal produseres av Arendal bibliotek og oppføres på familielørdagene.

Merete Haslund og Knut Elvik jobber i disse dager med å produsere forestillingen «Kaptein Knutsens kiste» som blir å se i 2012.

 

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk:

  • scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur, kulturarv

Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og har etter hvert blitt utvidet til videregående skole. Dette betyr at alle elever – fra 6 til 19 år – innlemmes i ordningen.

Det er stengt for kommentarer.